Korona-pandemia on vähentänyt ihmisten välisiä kohtaamisia, lisännyt etätöiden tekemistä siinä missä matkustamisesta sekä tapahtumista on ajoittain jouduttu yritysten arjessa jopa luopumaan kokonaan. Markkinoinnin suunnittelijat ovat olleet tilanteen johdosta uudenlaisten haasteiden edessä, kun toisaalta viestintätarpeet asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien suuntaan eivät ole kadonneet mihinkään, vaan viestinnän merkitys on korona-pandemian aikana jopa korostunut!

Jo aiemmin, mm. sosiaalisen median luonteesta johtuen, disinformaation määrä on ollut kasvussa myös Suomessa, mutta korona-pandemian aikana epäluotettavaa tietoa on ollut valitettavasti liikkeellä haitallisen paljon. Moni on havahtunut vasta korona-aikana siihen, kuinka ensiarvoisen tärkeää luotettavien tiedonlähteiden ja medioiden olemassaolo on! Ei ole aivan yhdentekevää, mihin tietolähteeseen ihmiset, kuluttajat tai vaikkapa b-to-b vaikuttajat päätöksensä ja mielipiteensä perustavat! Laatujournalismi erottuu erityisesti pandemian keskellä edukseen, sillä toimituksissa tehdään perusteellista työtä uutisten ja sisältöjen taustoittamiseksi sekä mm. todenperäisyyden varmistamiseksi.

Sisältöjen kulutus pandemian aikana onkin lisääntynyt merkittävästi ja sisältömarkkinointi on käytännössä todettu erittäin laadukkaaksi tavaksi tavoittaa kohderyhmät tehokkaasti. Calcukselle pandemia-aika on ollut suotuisa, sillä olemme yrityksenä pystyneet tarjoamaan tehokkaita kanavia ja laadukkaita julkaisuja asiakasviestinnän onnistumisen takaamiseksi. Myös liikevaihtomme on pandemia-aikana noussut.

Sisältöjen kulutuksen kasvun lisäksi saattaa tulla yllätyksenä se, kuinka hyvin painettu media edelleen toimii sisältömarkkinoinnissa! Jopa 61% yli 15-vuotiaista suomalaisista kertoo suhtautuvansa myönteisesti mainontaan painetuissa aikakausilehdissä (Kansallinen Mediatutkimus, KMT 2021)! Printtimainonta miellyttää yleisöä, sillä sen ei koeta häiritsevän eikä keskeyttävän mediakokemusta. Erityisesti 45-54 -vuotiaat pitävät aikakausilehtimainonnasta, sillä 68% heistä suhtautuu tutkimuksen mukaan printtimainontaan myönteisesti, sukupuolesta riippumatta!

Omien kanavien hyödyntäminen markkinoinnissa on suosittua ja joskus markkinoinnin suunnittelijat kuvittelevat kaikkien asiakkaiden olevan ns. ”Hubspotin päässä”. Ei kuitenkaan kannattaisi, sillä pelkästään omassa markkinointikuplassa eläminen voi lopulta tulla yrityksille kalliiksi. B-to-b päättäjät luottavat edelleen myös laatujournalismiin ja business-medioihin, mistä todistaa mm. korona-aikana tehty tutkimus. B-to-b päättäjät palaavat yhä uudelleen ja uudelleen Calcuksen tuottamiin b-to-b sisältöihin, sillä he kokevat tutkitusti saavansa julkaisujemme kautta sellaista tietoa, jota he eivät mistään muualta pystyisi saamaan (IRO Research Oy, marraskuu 2020). Melkoinen tutkimustulos siis!

Näin sisältömarkkinoinnin parissa työskentelevänä nämä tutkitut faktat eivät yllätä, sillä asiakkaiden kokema hyöty ja asiakkailta saatu palaute todistavat samaa. Vaikka Calcuksen tarjoamat digitaaliset markkinointiratkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan voimakkaasti, kannattaa jokaisen tiedostavan markkinointipäättäjän huomioida edelleen myös printtimedia tehokkaana markkinointikanavana näin uuden vuoden kynnyksellä!

Näiden ajatusten ja tunnelmien siivittämänä haluan toivottaa kaikille asiakkaillemme ja lukijoille menestyksekästä uutta vuotta 2022!

Minna Timo
Project Manager, KTM
Mobile: 044-3384800