Sisältömarkkinointi on syystäkin ollut monien huulilla viime vuodet. Mikä tekee siitä niin erityisen muihin markkinointimuotoihin verrattuna?

Sisältömarkkinointi on yksi parhaita tapoja markkinoida yrityksen palveluita tai tuotteita. Sisältömarkkinoinnin avulla saadaan luotua asiakkaille merkityksellistä sisältöä, joka takaa sen, että lukijan huomio kiinnittyy yrityksen kannalta olennaisiin asioihin.

Kun yrityksen palveluista kerrotaan sisältömarkkinoinnin keinon pystytään vastaamaan asiakkaan olemassa oleviin toiveisiin ja tarpeisiin räätälöidysti. Siksi sisältömarkkinointi toimii niin paljon paremmin kuin vaikkapa perinteinen mainonta. Mainontaan verrattuna sisältömarkkinointi antaa yritykselle mahdollisuuden syventää kerrontaa yrityksen tuotteista ja palveluista, jotka mainonnan keinoin muutoin jäisivät ehkä kertomatta ja täten asiakkaalta monet edut ymmärtämättä. Lisäksi sisältömarkkinointissa asiakas nostetaan keskeiseen asemaan yrityksen brändin ja tuotteiden sijaan. Kun yrityksen tuottamat sisällöt auttavat omia asiakkaita menestymään, myy yritys myös samalla itse paremmin.

Asiakkaat eivät kaipaa päälleliimattuja ja kuluneita fraaseja vaan aitoa merkityksellistä sisältöä, jolla on heille merkitystä. Sisältömarkkinoinnissa asiakkaan auttaminen on keskeistä ja samalla organisaatio pystyy tuomaan esille omaa asiantuntijuuttaan.

Kun sisältökokonaisuus on mietitty valmiiksi on jakelu lähes yhtä tärkeää: ei ole yhdentekevää missä kanavissa sisältöä jaetaan. Sisältöä täytyy jakaa eri kanavissa, jotta se tavoittaa kohderyhmänsä ja mahdollistaa uusien kontaktien syntymisen yritykselle.

Itse olen tehnyt markkinoinnin parissa töitä vuosia eri tehtävissä. Sisältöjen pariin päädyin vakituiseen vasta viime vuonna. Sisällöissä ja niiden myymisessä kiehtoo jatkuva muutos ja ajankohtaisuus. Kun saa tehdä töitä mielenkiintoisien sisältöjen parissa ei yksikään päivä ole samanlainen tai tylsä! On myös luksusta päästä auttamaan asiakasta menestymään, se on sisältömarkkinoinnin myymisen suola! Tervetuloa tekemään raikasta ja puhuttelevaa sisältöä meidän kanssamme!

 

Minna Timo
Project Manager
calcus.com OyKategoriat:
sisällöt sisältömarkkinointi